• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2024 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Hřiště a sportoviště

Sportovní areál Záluží

Nové Dětské hřiště, Sportovní hřiště a Workoutové hřiště v Záluží vznikly v roce 2018.

 

Nové SH, DH a Workout vznikly v těsném sousedství stávajícího fotbalového hřiště v Záluží, které prošlo v roce 2018 zásadní rekonstrukcí, při které byla vybudována umělá závlaha napojená na novou studnu.

Dětské hřiště s 10 herními prvky má plochu 300 m2, víceúčelová sportovní plocha s modulovým umělým povrchem má rozměry 30 x 18 metrů a nabízí basketbalové koše i fotbalové branky. Nechybí ani workoutové hřiště o rozměrech 8 x 7 metrů, dva fitness prvky firmy Colmex a sportovní areál v Záluží má také asfaltovou in-line dráhu v délce 150 metrů a odpočinkový altán.

Rozloha: cca 2500 m2
Počet prvků: DH (10), Workout (3)
Mobiliář: 20x lavička; 8x odpadkový koš

Projektová dokumentace ke Sportovnímu areálu Záluží (plocha cca 2.500 m2) vznikla v únoru 2017, územní rozhodnutí nabylo právní moci 11.7.2017 a následně bylo vydáno i stavební povolení na parkovací plochy a venkovní zpevněné plochy. Slavnostní otevření Sportovního areálu v Záluží proběhlo na podzim 2018.


Fotografie


Mapa

 

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.