• Městský bazén Čelákovice

 • Městský stadion

 • Tělocvična

 • Minihřiště UEFA

 • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2024 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Rehabilitační cvičení a kondiční plavání seniorů

Pohybová aktivita je prokazatelně účinný prostředek ke zpomalení procesů stárnutí. Díky pohybu dochází ke zlepšení psychické, fyzické a psycho-sociální stránky života seniorů. 

Nejdůležitějším hlediskem je utužování zdraví, zachování pohyblivosti do vysokého věku nebo její zlepšení v případě již existujících omezení. Pohyb je také účinným prostředkem protiúrazové prevence - posilováním rovnovážného systému a koordinačními cviky lze podstatně zlepšit schopnost udržení stability a celkovou obratnost.

Základní cíle rehabilitačního a kondičního plavání seniorů

 • posilovat srdeční svalstvo a tím udržet výkonnost srdce
 • zlepšit pohyblivost těla
 • formovat svaly a tím udržet fyzickou kondici
 • udržet či zlepšit držení těla
 • posilovat svalstvo horních i dolních končetin a trupu
 • zlepšit rovnováhu
 • redukovat případně vyšší hmotnost člověka
 • pozitivně ovlivňovat psychiku
 • pravidelným pohybem snížit riziko řídnutí kostní tkáně a s tím souvisejících zranění zejména dolních končetin (zlomeninu krčku stehenní kosti)
 • socializace seniorů – pravidelnými setkáváními se mohou vytvořit vztahy mezi lidmi – „máme společnou zálibu, baví nás tam chodit"

Výhody cvičení v bazénu

 • vodní prostředí nadlehčuje, takže zátěž na nosné klouby je mnohem menší
 • odpor vody při cvičení je dozovaný
 • každý může cvičit dle své kondice a možností
 • můžeme využít příznivé účinky vody, jednak tepelné, jednak mechanické, dané hydrostatickým tlakem, odporem vody a nadlehčováním těla.
 • možnost správně zvoleným plaveckým způsobem ovlivnit individuální problém klienta

prsa hlavní hnací síla v dolních končetinách - vhodné pro zlepšení pohyblivost kloubů dolních končetin
kraul hlavní hnací síla v horních končetinách - zlepšení rozsahu ramenních kloubů
znak vhodné zejména při poruchách držení těla, onemocněních páteře a dolních končetin
motýlek / delfín vhodný např. u ještě nefixované kyfozy v počátečních stádiích Bechtěrevovy nemoci

 

Těšíme se na Vaši návštěvu v našem bazénu :-)

Čelákovická sportovní, p.o.

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.